Udvalgte publikationer om livscyklusvurdering på dansk

Schmidt J, Astudillo M, Merciai S og Trolle T S – 2020  Cirkulær Økonomi i Nordjylland – opgørelse af massestrømme og LCA resultater. Denne rapport er udarbejdet for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE), Aalborg Kommune af 2.-0 LCA consultants juni 2019 til december 2020.

Schmidt J – 2020  Biomasse i et livscyklusperspektiv – CO2-neutralt? Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets høring om biomasse, Landstingssalen, Folketinget, 6. februar 2020.

Schmidt J, Astudillo M F – 2019  Cirkulær økonomi i Kolding Kommune. Rapport 2.-0 LCA consultants, Aalborg

Damvad Analytics m.fl. – 2016  Potentialer og barrierer for brugen af træ og bæredygtigt træ i byggeriet. Rapport til Center for Byggeri.

Schmidt J, Riisgaard H – 2015  Livscyklusvurdering. Kapitel 16 i: Arler F, Mosgaard M A og Riisgaard H (red.), Bæredygtighed - værdier, regler og metoder. Aarhus Universitetsforlag

Weidema B P – 2013  Klima-fodaftryk for genbrug af hittegodscykler – Carbon footprint for Baisikeli’s genbrugsprojekt i Mozambique. 2.-0 LCA consultants, Aalborg, Denmark.

Skibsted T, Jørgensen R, Thomasen H, Weidema B P – 2013  Miljøråd. En samfunds- økonomisk analyse. Miljøprojekt, 2013 1478. Miljøstyrelsen, København.

Schmidt J, Dalgaard R – 2012  Plastberegner.dk – Brugervejledning. Plastindustrien, København.

Chrintz T, Schmidt J – 2012  Carbon Footprint – den ideelle opgørelse og anvendelse. Concito, København.

Kjær L L, Mikkelsen K D, Høst-Madsen N K, Schmidt J – 2011  Miljøregnskab for pilotkommune – hovedrapport. Miljøprojekt nr. 1390, 2011

Kjær L L, Mikkelsen K D, Høst-Madsen N K, Schmidt J – 2011  Miljøregnskab for pilotkommune – metoderapport. Miljøprojekt nr 1389, 2011

Mikkelsen K D, Høst-Madsen N K, Kjær L L, Kreilgaard L, Müller J, Schmidt J, Madsen B, Zhang J – 2011  Klimafodaftryk fra borgere og virksomheder i Region Hovedstaden, Hovedrapport. Region Hovedstaden.

Mikkelsen K D, Høst-Madsen N K, Kjær L L, Kreilgaard L, Müller J, Schmidt J, Madsen B, Zhang J – 2011  Klimafodaftryk fra borgere og virksomheder i Region Hovedstaden, Bilag 2 – metoderapport. Region Hovedstaden.

Schmidt J – 2010  LCA-screening af greentel mobiltelefoni leveret af Mobilevalue. 2.-0 LCA consultants, Aalborg, Danmark.

Hermansen J E, Kristensen I S, Nguyen T L T, Weidema B P, Dalgaard R, Andersen M S – 2010  Pilotprojekt – Samfundsmæssig effekt af miljøforbedrende tiltag i jordbruget. Report for Danish Ministry of Food, Agriculture and Fishery

Christiansen K, Weidema B P, Hauschild M – 2009  Livscyklusvurderinger – en kommenteret oversættelse af ISO 14040 og 14044. Charlottenlund: Dansk Standard. (DS-Håndbog 126:2009).

Weidema B P, Nielsen A M, Halberg N, Kristensen I S, Jespersen C M, Thodberg L – 2005  Sammenligning af miljøpåvirkningen af konkurrerende jordbrugsprodukter. Miljøprojekt Nr. 1028 2005

Schmidt J – 2005  LCA af forsøg med indsamling af ikke-pantbelagt drikkevareemballage af plast og metal i eksisterende glasbeholder. København: R98.

Thodberg L, Bauer B, Weidema B P, Cederberg C, Søndergaard H A, Løber M, Halberg N, Madsen N L, Nielsen P H, Kofoed S, Hvid S K – 2004  Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren – forudsætninger. København: Miljøstyrelsen. (Miljøprojekt 900).

Weidema B P – 2004  Vær ikke bange for at træde nogen over tæerne. Bidrag til serien "Hvis jeg var miljøminister...". Miljø Horisont 11(4).

Hvid S K, Weidema B P, Kristensen I S, Dalgaard R, Nielsen A H, Bech-Larsen T – 2004  Miljøvurdering af landbrugsprodukter. København: Miljøstyrelsen. (Miljøprojekt 954).

Hansen K, Petersen C, Weidema B P, Wenzel H – 2004  Produkt, funktionel enhed og referencestrømme i LCA. København: Miljøstyrelsen. (Miljønyt 69).

Nielsen A M, Weidema B P – 2002  Miljøvurdering af alternative bortskaffelsesveje for bionedbrydelig emballage. Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 680

Weidema B P, Thodberg L, Nielsen A H, Kristensen I S, Hermansen J E, Hvid S K – 2002  Produktorienteret miljøindsats i landbrugets primærproduktion. København: Miljøstyrelsen. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 19).

Weidema B P – 2001  Livscyklusvurderinger. Hvad kan de? Hvor nemt er det? Kan alle blot gå i gang? Pp. 23-28 i M Wesnæs: Livscyklusvurdering af fødevarer - miljø fra jord til bord Søborg: Fødevaredirektoratet. (FødevareRapport 2001:09).

Jerlang J, Christiansen K, Weidema B P, Jensen A A, Hauschild M – 2001  Livscyklusvurderinger – en kommenteret oversættelse af ISO 14040 til 14043. Charlottenlund: Dansk Standard. (DS-Håndbog 126:2001). ISBN 87-7310-270-9

Wesnæs M, Weidema B P – 1998  Miljøvurdering af PEN som emballagemateriale til øl i Danmark i sammenligning med den eksisterende genpåfyldelige glasemballage. Rapport til Carlsberg A/S

Hoffmann L, Weidema B P, Ersbøll A K – 1997  Datakvalitet og statistisk analyse i livscyklusvurdering. København: Miljøstyrelsen (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 49 1997)

Mortensen B, Hauschild M, Weidema B P, Nielsen P, Schmidt A, Christensen B H – 1997  Livscyklusvurdering af produkter baseret på fornybare råvarer. Lyngby: Instituttet for Produktudvikling. Sælges ved henvendelse til cm@ipl.dtu.dk

Weidema B P – 1996  Hvordan kortlægger man produkters miljøbelastning – og hvad kan det anvendes til? Side 31-34 i I-E Andersen: Fremtidens forbrug og miljø. Slutdokument og ekspert-indlæg på Teknologirådets og Forbrugerrådets konsensuskonference om forbrug og miljø, København, 1.-4. november 1996.

Weidema B P, Mortensen B – 1996  Livscyklusvurdering af levnedsmidler – en ny konkurrrenceparameter – hvordan kommer vi i gang? (hhv 12 og 45 sider med illustrationer). Lyngby: Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Weidema B P, Mortensen B – 1995  Forbrugernes mulighed for at ændre indkøb og tilberedning af fødevarer i en mere miljøvenlig retning. Projektinternt notat til projektet "Miljøbelastningen ved familiens aktiviteter" Lyngby: Instituttet for Produktudvikling, 1995.08.26. (rettet 10.30.)