Udvalgte publikationer om livscyklusvurdering på dansk

Hansen, R N, Andersen C M E, Birgisdottir H, Hoxha E, Eliassen J, Schmidt J, Weidema B – 2023  Miljømæssige konsekvenser ved ændring af byggeskik – Indledende studie af miljøpåvirkninger ved fortsættelse af nuværende konventionel byggeskik og ved en ændring til øget brug af træ. Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet. BUILD Rapport Bind 2023 Nr. 2

Schmidt J, Astudillo M, Merciai S og Trolle T S – 2020  Cirkulær Økonomi i Nordjylland – opgørelse af massestrømme og LCA resultater. Denne rapport er udarbejdet for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE), Aalborg Kommune af 2.-0 LCA consultants juni 2019 til december 2020.

Schmidt J – 2020  Biomasse i et livscyklusperspektiv – CO2-neutralt? Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets høring om biomasse, Landstingssalen, Folketinget, 6. februar 2020.

Schmidt J, Astudillo M F – 2019  Cirkulær økonomi i Kolding Kommune. Rapport 2.-0 LCA consultants, Aalborg

Damvad Analytics m.fl. – 2016  Potentialer og barrierer for brugen af træ og bæredygtigt træ i byggeriet. Rapport til Center for Byggeri.

Schmidt J, Riisgaard H – 2015  Livscyklusvurdering. Kapitel 16 i: Arler F, Mosgaard M A og Riisgaard H (red.), Bæredygtighed - værdier, regler og metoder. Aarhus Universitetsforlag

Weidema B P – 2013  Klima-fodaftryk for genbrug af hittegodscykler – Carbon footprint for Baisikeli’s genbrugsprojekt i Mozambique. 2.-0 LCA consultants, Aalborg, Denmark.

Skibsted T, Jørgensen R, Thomasen H, Weidema B P – 2013  Miljøråd. En samfunds- økonomisk analyse. Miljøprojekt, 2013 1478. Miljøstyrelsen, København.

Schmidt J, Dalgaard R – 2012  Plastberegner.dk – Brugervejledning. Plastindustrien, København.

Chrintz T, Schmidt J – 2012  Carbon Footprint – den ideelle opgørelse og anvendelse. Concito, København.

Kjær L L, Mikkelsen K D, Høst-Madsen N K, Schmidt J – 2011  Miljøregnskab for pilotkommune – hovedrapport. Miljøprojekt nr. 1390, 2011

Kjær L L, Mikkelsen K D, Høst-Madsen N K, Schmidt J – 2011  Miljøregnskab for pilotkommune – metoderapport. Miljøprojekt nr 1389, 2011

Mikkelsen K D, Høst-Madsen N K, Kjær L L, Kreilgaard L, Müller J, Schmidt J, Madsen B, Zhang J – 2011  Klimafodaftryk fra borgere og virksomheder i Region Hovedstaden, Hovedrapport. Region Hovedstaden.

Mikkelsen K D, Høst-Madsen N K, Kjær L L, Kreilgaard L, Müller J, Schmidt J, Madsen B, Zhang J – 2011  Klimafodaftryk fra borgere og virksomheder i Region Hovedstaden, Bilag 2 – metoderapport. Region Hovedstaden.

Schmidt J – 2010  LCA-screening af greentel mobiltelefoni leveret af Mobilevalue. 2.-0 LCA consultants, Aalborg, Danmark.

Hermansen J E, Kristensen I S, Nguyen T L T, Weidema B P, Dalgaard R, Andersen M S – 2010  Pilotprojekt – Samfundsmæssig effekt af miljøforbedrende tiltag i jordbruget. Report for Danish Ministry of Food, Agriculture and Fishery

Christiansen K, Weidema B P, Hauschild M – 2009  Livscyklusvurderinger – en kommenteret oversættelse af ISO 14040 og 14044. Charlottenlund: Dansk Standard. (DS-Håndbog 126:2009).

Schmidt J – 2005  LCA af forsøg med indsamling af ikke-pantbelagt drikkevareemballage af plast og metal i eksisterende glasbeholder. København: R98.

Weidema B P, Nielsen A M, Halberg N, Kristensen I S, Jespersen C M, Thodberg L – 2005  Sammenligning af miljøpåvirkningen af konkurrerende jordbrugsprodukter. Miljøprojekt Nr. 1028 2005

Thodberg L, Bauer B, Weidema B P, Cederberg C, Søndergaard H A, Løber M, Halberg N, Madsen N L, Nielsen P H, Kofoed S, Hvid S K – 2004  Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren – forudsætninger. København: Miljøstyrelsen. (Miljøprojekt 900).

Weidema B P – 2004  Vær ikke bange for at træde nogen over tæerne. Bidrag til serien "Hvis jeg var miljøminister...". Miljø Horisont 11(4).

Hvid S K, Weidema B P, Kristensen I S, Dalgaard R, Nielsen A H, Bech-Larsen T – 2004  Miljøvurdering af landbrugsprodukter. København: Miljøstyrelsen. (Miljøprojekt 954).

Hansen K, Petersen C, Weidema B P, Wenzel H – 2004  Produkt, funktionel enhed og referencestrømme i LCA. København: Miljøstyrelsen. (Miljønyt 69).

Nielsen A M, Weidema B P – 2002  Miljøvurdering af alternative bortskaffelsesveje for bionedbrydelig emballage. Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 680

Weidema B P, Thodberg L, Nielsen A H, Kristensen I S, Hermansen J E, Hvid S K – 2002  Produktorienteret miljøindsats i landbrugets primærproduktion. København: Miljøstyrelsen. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 19).

Weidema B P – 2001  Livscyklusvurderinger. Hvad kan de? Hvor nemt er det? Kan alle blot gå i gang? Pp. 23-28 i M Wesnæs: Livscyklusvurdering af fødevarer - miljø fra jord til bord Søborg: Fødevaredirektoratet. (FødevareRapport 2001:09).

Jerlang J, Christiansen K, Weidema B P, Jensen A A, Hauschild M – 2001  Livscyklusvurderinger – en kommenteret oversættelse af ISO 14040 til 14043. Charlottenlund: Dansk Standard. (DS-Håndbog 126:2001). ISBN 87-7310-270-9

Wesnæs M, Weidema B P – 1998  Miljøvurdering af PEN som emballagemateriale til øl i Danmark i sammenligning med den eksisterende genpåfyldelige glasemballage. Rapport til Carlsberg A/S

Mortensen B, Hauschild M, Weidema B P, Nielsen P, Schmidt A, Christensen B H – 1997  Livscyklusvurdering af produkter baseret på fornybare råvarer. Lyngby: Instituttet for Produktudvikling. Sælges ved henvendelse til cm@ipl.dtu.dk

Hoffmann L, Weidema B P, Ersbøll A K – 1997  Datakvalitet og statistisk analyse i livscyklusvurdering. København: Miljøstyrelsen (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 49 1997)

Weidema B P – 1996  Hvordan kortlægger man produkters miljøbelastning – og hvad kan det anvendes til? Side 31-34 i I-E Andersen: Fremtidens forbrug og miljø. Slutdokument og ekspert-indlæg på Teknologirådets og Forbrugerrådets konsensuskonference om forbrug og miljø, København, 1.-4. november 1996.

Weidema B P, Mortensen B – 1996  Livscyklusvurdering af levnedsmidler – en ny konkurrrenceparameter – hvordan kommer vi i gang? (hhv 12 og 45 sider med illustrationer). Lyngby: Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Weidema B P, Mortensen B – 1995  Forbrugernes mulighed for at ændre indkøb og tilberedning af fødevarer i en mere miljøvenlig retning. Projektinternt notat til projektet "Miljøbelastningen ved familiens aktiviteter" Lyngby: Instituttet for Produktudvikling, 1995.08.26. (rettet 10.30.)