Klima-fodaftryk for genbrug af hittegodscykler – Carbon footprint for Baisikeli’s genbrugsprojekt i Mozambique

Weidema B P (2013)

Publication info

2.-0 LCA consultants, Aalborg, Denmark.

Introduktion

Denne rapport præsenterer et livscyklus-baseret klima-fodaftryk (Carbon footprint) for genbrug af hittegodscykler, istandsat og leveret af Baisikeli ApS i salgbar stand i Chimoio, Mozambique.

Bekendtgørelse om hittegods § 4. stk. 2. siger at ”Hittegods, der er værdiløst eller af så ringe værdi, at det ikke kan bære omkostningerne ved auktionssalg, kan destrueres eller udleveres til almennyttige eller velgørende formål, når der er forløbet 4 uger fra indleveringen til politiet.”

Hittegodscykler bliver i dag bortskaffet som metalskrot og genbrugt ved omsmeltning. Baisikeli ApS sender i stedet cyklerne til Mozambique hvor de sættes i stand og sælges lokalt. Herved erstatter cyklerne mindre holdbare nye cykler, primært fremstillet i Indien.

Formålet med klima-fodaftrykket er, at vurdere CO2;besparelsen ved at genbruge cyklerne i Mozambique i forhold til at omsmelte dem i Europa. Vurderingen er foretaget på 8000 hittegodscykler, som er den gennemsnitlige mængde, der årligt sendes til skrot fra Københavnsområdet.

Download PDF