Carbon Footprint – den ideelle opgørelse og anvendelse

Chrintz T, Schmidt J (2012)

Publication info

Concito, København.

Overblik

Denne rapport er et led i CONCITOs strategi om at få større fokus på produkters rolle i udledningen af drivhusgasser. Dette fokus finder CONCITO nødvendigt, da vi mener, at det er en forudsætning for at skabe en generel bæredygtig udvikling i såvel Danmark som i resten af verden. Rapporten er tredje led i en rapportrække om emnet, hvor de tidligere rapporter er ”Forbrugerens klimapåvirkning” (CONCITO (2010)) og ”Reducerer brug af biomasse atmosfærens indhold af CO2?” (CONCITO (2011)).

Rapporten går i dybden med metoder til og udfordringer i at beregne Carbon Footprint, hvilke standarder og metoder, der findes samt deres fordele, ulemper og mangler. Den kommer også med anbefalinger til, hvordan vi i Danmark kan implementere en mere generel anvendelse af Carbon Footprint, som både er administrativt og teknisk overkommelig. De første dele af rapporten, der går i dybden med standarder og metoder, kan være teknisk komplicerede, og kræver et vist kendskab til LCA-metoder og tankegange.

Rapporten er skrevet af CONCITO med bidrag fra Jannick H. Schmidt fra 2.-0 LCA consultants”. Udsagn og konklusioner i rapporten er dog alene CONCITOs.

Download PDF