SimaPro

SimaPro LCA software is recognized worldwide. In Denmark licenses are sold through 2.-0 LCA consultants. This page provides general information and support (in Danish) to our SimaPro users.

Hvad er SimaPro?

SimaPro er et software til beregning af miljøpåvirkningerne fra et produkt (eller en service), også kaldet livscyklusvurderinger – LCA.

SimaPro er udviklet af det hollandske firma PRé og har været på markedet siden 1990. Det er et gennemprøvet, pålideligt og fleksibelt software, der bruges af industri, konsulenter og universiteter verden over. Med næsten 1000 solgte licenser i 50 lande er SimaPro fortsat det mest solgte LCA software.

SimaPro bliver løbende videreudviklet og opdateret mindst to gange om året. I Danmark sælges SimaPro gennem 2.-0 LCA consultants ApS. Vores danske hot-line service sikrer brugerne hurtig hjælp, hvis der opstår problemer under brugen.

Hvad kan SimaPro?

SimaPro har de grundlæggende funktioner, man kan forvente af et professionelt LCA software. Blandt disse kan vi f.eks. nævne:

  • Databaser med LCA-data på tusindvis af materialer og serviceydelser. To meget anvendelige databaser er ecoinvent v3, som findes både i konsekvens og attributional version, og EU & DK input-output databasen. Sidstnævnte dækker alle europæiske og danske brancher og er den bedste kilde til danske baggrundsdata. Se evt. manualen til EU & DK databasen her (pdf-fil).
  • Fuld gennemskuelighed: SimaPro giver gode muligheder for at analysere resultaterne. Det er f.eks. nemt at finde ud af, hvor meget de enkelte processer bidrager og hvilke emissioner der har størst betydning.
  • Følsomhedsanalyser med Monte Carlo metoden, så du kan vurdere usikkerheden på dine resultater.
  • Følsomhedsanalyser ved parametervariation.
  • SimaPro giver gode muligheder for grafisk præsentation af resultaterne, både i flow-diagrammer, tabeller og grafer.
  • Gode muligheder for at kombinere brugen af excel og SimaPro, når du laver LCA.
  • SimaPro kan håndtere store datamængder i matrix-format. Det er en af de væsentligste grunde til at 2.-0 LCA consultants har valgt at bruge SimaPro, fordi det giver mulighed for at kombinere livscyklusmetoderne med de informationer, der findes i input/output tabeller fra Danmarks Statistik og internationale statistiker. EU & DK input-output databasen er lavet på den måde.
  • SimaPro findes i forskellige udgaver, så du kan vælge den, som passer dig bedst.
  • SimaPro kan indstilles til at bruge dansk sprog, så du får menu-bjælke og hjælpefunktion på dansk.
  • SimaPro har et bredt udvalg af de miljøvurderingsmetoder, der i dag anvendes verden over, og disse opdateres løbende. Den dansk udviklede Stepwise metode, der muliggør fuld monetarisering af LCA-resultaterne, foreligger også i SimaPro format.

Mere information, hjælp og service

Mere information på dansk findes på vores forhandler side hos PRé; her kan du også downloade en gratis demoversion. Generel information findes desuden på engelsk på http://www.pre-sustainability.com/simapro.

Når du køber SimaPro Professionel får du hotline telefon-service det første år. Du kan også opbygge et produktsystem for dit eget produkt – med dine egne data, hvis du har indsamlet data, og ellers med data fra databaserne i SimaPro.

Hos 2.-0 LCA consultants bruger vi SimaPro i vores daglige arbejde, og vi vil derfor som regel kunne svare på dine spørgsmål. Hvis ikke får vi hjælp fra PRé i Holland.

De væsentligste dele af den danske UMIP 2003 miljøvurderingsmetode er implementeret i vores nye Stepwise-metode og kan rekvireres hos 2.-0 LCA consultants.