Miljøregnskab for pilotkommune – metoderapport

Kjær L L, Mikkelsen K D, Høst-Madsen N K, Schmidt J (2011)

Publication info

Miljøprojekt nr 1389, 2011

Indledning

Følgende metoderapport beskriver metoden bag et klima‐ eller miljøregnskab. Den tilhørende hovedrapport indeholder resultatet for miljøregnskabet for en pilot‐kommune for året 2010. Først beskrives Input Output modellen FORWAST som ligger til grund for modellen. Dernæst beskrives de ændringer, som er foretaget i FORWAST modellen for at gøre denne anvendelig til klima‐og miljøfodaftryksanalyser. Dernæst beskrives beregningsprogrammet SimaPro som bruges til at udføre beregningerne. Til sidst beskrives Stepwise‐metoden, som benyttes i analysen af et samlet miljøregnskab.

Download PDF