Miljøregnskab for pilotkommune – metoderapport

Kjær L L, Mikkelsen K D, Høst-Madsen N K, Schmidt J (2011)

Publication info

Miljøprojekt nr 1389, 2011

Indledning

Følgende metoderapport beskriver metoden bag et klima- eller miljøregnskab. Den tilhørende hovedrapport indeholder resultatet for miljøregnskabet for en pilot-kommune for året 2010. Først beskrives Input Output modellen FORWAST som ligger til grund for modellen. Dernæst beskrives de ændringer, som er foretaget i FORWAST modellen for at gøre denne anvendelig til klima-og miljøfodaftryksanalyser. Dernæst beskrives beregningsprogrammet SimaPro som bruges til at udføre beregningerne. Til sidst beskrives Stepwise-metoden, som benyttes i analysen af et samlet miljøregnskab.

Download PDF