Miljømæssige konsekvenser ved ændring af byggeskik – Indledende studie af miljøpåvirkninger ved fortsættelse af nuværende konventionel byggeskik og ved en ændring til øget brug af træ

Hansen, R N, Andersen C M E, Birgisdottir H, Hoxha E, Eliassen J, Schmidt J, Weidema B (2023)

Publication info

Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet. BUILD Rapport Bind 2023 Nr. 2

Environmental consequences of changing building practices

This initial study of environmental impacts by continuing current conventional building practices and by changing to increased use of wood is in Danish but has a 5 page illustrated summary in English.

 

Download PDF