Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren – forudsætninger

Thodberg L, Bauer B, Weidema B P, Cederberg C, Søndergaard H A, Løber M, Halberg N, Madsen N L, Nielsen P H, Kofoed S, Hvid S K (2004)

Publication info

København: Miljøstyrelsen. (Miljøprojekt 900).

Uddrag af Sammenfatning

Der er ifølge Miljøstyrelsen stadig en række miljøproblemer, som er vanskelige at håndtere. De er kendetegnede ved at være knyttet til miljøpåvirkningen fra mere diffuse kilder og til samfundets generelle ressourceforbrug. En væsentlig del af disse problemer er knyttet til anvendelsen af produkter i alle samfundets funktioner. Det er derfor ifølge Miljøstyrelsen nødvendigt at nedbringe den miljøpåvirkning, som er knyttet til produktion, brug og bortskaffelse af produkter. Indsatsen skal sikre, at de mere miljøvenlige produkter kan afsættes i konkurrence med de miljømæssigt ringere produkter – og det i så store mængder – at det medfører miljømæssige forbedringer. Det er altså nødvendigt at fokusere på det marked, som produkterne konkurrerer på samt på de aktører, der har indflydelse på dette marked.

….

Download PDF