Potentialer og barrierer for brugen af træ og bæredygtigt træ i byggeriet

Damvad Analytics m.fl. (2016)

Publication info

Rapport til Center for Byggeri.

Baggrund for rapporten

Rapporten er blevet til på baggrund af et opdrag fra Center for Byggeri (tidligere under Energistyrelsen, nu under Trafik- og Byggestyrelsen).

Opgaven er løst i samarbejde mellem DAMVAD Analytics, Goritas, Bygge- og Miljøteknik og 2.-0 LCA Consultants.

Selve opgaven har været at afdække potentialer og barrierer ved anvendelsen af træ i dansk byggeri, herunder:

  • Omfanget af brugen af træ i dansk byggeri.
  • Anvendelsesmulighederne og potentialet for at øge anvendelsen, herunder gennemgå fordele og ulemper ved at anvende træ.
  • Mulighederne for at øget brug af træ ved brug af bæredygtigt træ.
  • Barrierer for at øge brugen af træ og erfaringer fra udlandet med at nedbryde barrierer og opbygge kompetencer.
  • Miljømæssige og totaløkonomiske effekter ved at substituere andre mere anvendte materialer som beton, tegl og metalvarer med træ. For at besvare opgaven har vi gennemført kvantitative analyser, afholdt en workshop samt gennemført adskillige interview i Danmark og i Norden for både at afdække potentialet for at øge anvendelsen og for at afdække barrierer i byggeriets værdikæde. Dertil har vi gennem eksempler på byggerier vist de totaløkonomiske og miljømæssige konsekvenser af at bygge i træ kontra en mere konventionel byggeform, hvor brugen af træ er mere begrænset.