Livscyklusvurdering

Schmidt J, Riisgaard H (2015)

Publication info

Kapitel 16 i: Arler F, Mosgaard M A og Riisgaard H (red.), Bæredygtighed – værdier, regler og metoder. Aarhus Universitetsforlag

Table of contents

Del 1. Værdier

Bæredygtighed og bæredygtig udvikling

Global fordeling

Økonomisk vækst, grøn vækst, nulvækst, modvækst eller a-vækst?

Demokrati og bæredygtighed. Energiområdet som case

Det åbne lands unikke goder

Del 2. Regler og planer

Regelapparaternes udvikling

Renere teknologi – virksomheden, myndighederne og miljø

Planlægning i det åbne land

Fra vandmiljøplaner til “grøn vækst”

Byplanlægning, klimahensyn og bæredygtighed

Energipolitik og planlægning

Miljøkonsekvensvurdering (VVM og SMV)

Klimaplanlægning – en ny udfordring i den lokale planlægning

Del 3. Metoder

Miljøledelse

Bæredygtighed og virksomheders ansvar (CSR)

Livscyklusvurdering

Ecodesign

Innovativ projektevaluering

Landskabskaraktermetoden

Naturkvalitetsvurdering

Geokommunikation og bæredygtighed

Baeredygtighed_frontpage

 

Mere information