Plastberegner.dk – Brugervejledning

Schmidt J, Dalgaard R (2012)

Publication info

Plastindustrien, København.

Introduktion

Plastberegner.dk er et webbaseret værktøj, som kan bruges til at udarbejde LCA-screeninger og miljøvaredeklarationer for produkter. Den primære målgruppe er plastforarbejdende virksomheder i Danmark. Værktøjet er offentligt tilgængeligt og kan anvendes af alle. Plastberegner.dk indeholder miljødata for de hyppigst anvendte materialer, transport- og energityper som anvendes i plastforarbejdende virksomheder i Danmark. Den enkelte bruger kan supplere med egne LCA data. Dette kan eksempelvis være procesemissioner fra egen produktion eller informationer om brug og bortskaffelse af produktet.

Download PDF