Miljøvurdering af PEN som emballagemateriale til øl i Danmark i sammenligning med den eksisterende genpåfyldelige glasemballage