Produktorienteret miljøindsats i landbrugets primærproduktion

Weidema B P, Thodberg L, Nielsen A H, Kristensen I S, Hermansen J E, Hvid S K (2002)

Publication info

København: Miljøstyrelsen. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 19).

Report in Danish but with an English summary

Uddrag af sammenfatning

Projektets formål er at tilvejebringe et grundlag for en prioritering af en fremtidig produktorienteret miljøindsats overfor landbrugets primærproduktion, set i et livscyklusperspektiv.
Projektets målgruppe er beslutningstagere i ministerier og erhvervsorganisationer, der skal tilrettelægge en fremtidig produktorienteret miljøindsats overfor landbrugets primærproduktion. Projektet har også omfattet en bredere formidling af projektets resultater til landbruget, herunder organisationsfolk og konsulenter, i form af artikler til Landsbladet og Studielandbrugenes Årsskrift og i form af præsentationer på et møde på Axelborg og i forbindelse med Studielandbrugenes Årsmøde.

Download PDF