Livscyklusvurderinger – en kommenteret oversættelse af ISO 14040 til 14043

Jerlang J, Christiansen K, Weidema B P, Jensen A A, Hauschild M (2001)

Publication info

Charlottenlund: Dansk Standard. (DS-Håndbog 126:2001). ISBN 87-7310-270-9

Sammandrag

Publikationen omfatter en oversættelse af de 4 standarder 14040-43, som sammen med den originale engelske tekst er gengivet på venstresiderne. På højresiderene har forfattergruppen, som har deltaget i standardiseringsarbejdet, udarbejdet forklaringer og eksempler til brugen af de 4 standarder. Standarderne er DS/EN ISO 14040 Livscyklusvurdering. Principper og opbygning DS/EN ISO 14041 Livscyklusvurdering. Formål og afgrænsning DS/EN ISO 14042 Livscyklusvurdering. Vurdering af miljøpåvirkninger DS/EN ISO 14043 Livscyklusvurdering. Fortolkning af resultater Målet med publikationen er at give brugerne af livscyklusvurderinger et samlet værktøj som udgangspunkt for arbejdet med LCA efter ISO-standarderne i 14040 serien.

Mere information