LCA af forsøg med indsamling af ikke-pantbelagt drikkevareemballage af plast og metal i eksisterende glasbeholder

Schmidt J (2005)

Publication info

København: R98.

Resumé

I januar 2004 startede R98 en forsøgsordning på Christianshavn og i Husum, hvor udvalgte drikkevareemballager af plast og metal kan bortskaffes via det eksisterende kubesystem for genanvendeligt glas. Formålet med forsøgsordningen omfatter:

  • at øge genanvendelsen af ikke-pantbelagte drikkevareemballager af plast og metal
  • at øge genbrugsprocenten af glasflasker (færre flasker formodes at gå itu, når der kommer flere
    bløde emballager af plast og metal i kuben)
  • at mindske støj fra kuberne
  • at forbedre de visuelle forhold omkring kuberne

I denne rapport foretages en livscyklusvurdering af, hvis forsøgsordningen implementeres i hele Københavns Kommune.

Download PDF