Livscyklusvurderinger – en kommenteret oversættelse af ISO 14040 og 14044

Christiansen K, Weidema B P, Hauschild M (2009)

Publication info

Charlottenlund: Dansk Standard. (DS-Håndbog 126:2009).

Abstract

”Livscyklusvurderinger – en kommenteret oversættelse af ISO 14040 og 14044” indeholder DS/EN ISO 14040:2008 og DS/EN ISO 14044:2008 på både danske og engelsk sammen med en vejledning til krav og anbefalinger til LCA. De mange råd gives ud fra de danske erfaringer med at lave livscyklusvurderinger og det teoretiske arbejde lavet af LCA-instituttet. Bogen henvender sig til personer, som skal udføre eller læse livscyklusvurderinger, hvor de skal leve op til ISO-standardernes krav, fx. miljø-og indkøbsansvarlige.

Mere information