Livscyklusvurderinger. Hvad kan de? Hvor nemt er det? Kan alle blot gå i gang?

Weidema B P (2001)

Publication info

Pp. 23-28 i M Wesnæs: Livscyklusvurdering af fødevarer – miljø fra jord til bord Søborg: Fødevaredirektoratet. (FødevareRapport 2001:09).

Hvad kan livscyklusvurderinger?

Livscyklusvurderinger kan bruges til mange forskellige formål, og det kan derfor være svært at sammenligne forskellige virksomheders resultater og erfaringer. Jeg har her forsøgt at sammenfatte de forskellige perspektiver under nogle stikord. De enkelte stikord vil også blive uddybet senere i mit indlæg.
Fokusering: Livscyklusvurderinger giver overblik, netop fordi de søger at inddrage samtli- ge miljøpåvirkninger fra et produkt. Når man har overblik spilder man ikke tiden på det uvæsentlige, men kan fokusere på det væsentlige. Når man har overblik undgår man sub- optimering, dvs. at skabe nye problemer mens man løser et andet.
Dokumentation: Det overblik man får via livscyklusvurderinger kan man nedfælde som dokumentation til ansatte, leverandører, myndigheder eller til kunder, f.eks. i en produkt- deklaration.
Beslutningsstøtte: Livscyklusvurderinger er først og fremmest redskaber til at understøtte miljørigtige valg. De giver svar på spørgsmålet ”Hvilke af de alternative produkter eller udviklingsmuligheder er mest miljøvenlige?”

….