Miljøvurdering af alternative bortskaffelsesveje for bionedbrydelig emballage