Hvordan kortlægger man produkters miljøbelastning – og hvad kan det anvendes til?

Weidema B P (1996)

Publication info

Side 31-34 i I-E Andersen: Fremtidens forbrug og miljø. Slutdokument og ekspert-indlæg på Teknologirådets og Forbrugerrådets konsensuskonference om forbrug og miljø, København, 1.-4. november 1996.

To metoder til at kortlægge et produkts miljøpåvirkninger:

● I den ene metode opgøres alle miljøpåvirkninger i et land, en region eller endda hele verden, hvorefter de fordeles ud på de enkelte produkter, der er årsagen til miljøpåvirkningerne. Dette kaldes input-output-analyse (eller I/O-analyse i økonom-slang). Det er nemlig på baggrund af en kobling mellem den økonomiske statistik og miljøstatistikken at denne metode overhovedet er mulig. Et stort problem med metoden er det detaljeringsniveau (og omfang) som statistikken har. Typisk er statistikken opgjort per branche (og ikke for alle miljøpåvirkninger), i sjældne tilfælde per virksomhed, men aldrig per produkt. Derfor må man gøre en række mere eller mindre vilkårlige antagelser om den endelige allokering af miljøpåvirkninger per produkt.

● Den anden metode starter nedefra, med at opgøre miljøpåvirkningerne i de enkelte processer i produktets livsforløb, fra råstofudvinding over produktion og brug til bortskaffelse, eller populært sagt: “fra vugge til grav”. Derefter lægges miljøpåvirkningerne fra de enkelte processer sammen, således at man får et udtryk for produktets miljøpåvirkning i hele dets livscyklus. Metoden kaldes derfor livscyklusvurdering. Et problem med denne metode er, at man ofte ikke har kendskab til alle processer i livsforløbet med, og man kan derfor komme til at undervurdere den samlede miljøbelastning, hvilket viser sig ved sammenligning med I/O-analyserne. Heller ikke livscyklusvurderingerne går helt fri af problemer med at fordele miljøpåvirkninger på enkeltprodukter. Der er nemlig mange processer, der ikke kun producerer ét produkt, og så må man alligevel til at lave nogle antagelser om fordelingen af processens miljøpåvirkninger på det enkelte sam-produkt.

…..

Download PDF