Pilotprojekt – Samfundsmæssig effekt af miljøforbedrende tiltag i jordbruget

Hermansen J E, Kristensen I S, Nguyen T L T, Weidema B P, Dalgaard R, Andersen M S (2010)

Publication info

Report for Danish Ministry of Food, Agriculture and Fishery

Download PDF